Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKüçükgergerli, Nabi
dc.contributor.editorIvanova, Mariana
dc.contributor.editorNikoloski, Dimitar
dc.contributor.editorYılmaz, Rasim
dc.date.accessioned2022-03-03T14:19:08Z
dc.date.available2022-03-03T14:19:08Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKüçükgergerli, N. (2021). Fonksiyonel para biriminin (IAS 21) gelişmekte olan piyasalarda yer alan firmaların finansal tabloları üzerindeki potansiyel etkisinin analizi: Türkiye’de faaliyet gösteren örnek bir firma uygulaması. In M. Ivanova, D. Nikoloski & R. Yılmaz (Eds.). XVI. International balkan and near eastern congress series on economics, business and management. (pp. 368-376). Ibanessen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13055/183
dc.description.abstractFirmaların ticari işlemler gerçekleştirdiği para birimi genellikle, şirketin bulunduğu ülkenin ulusal para birimi olmasına karşın gelişmekte ekonomilerde ihracat ve ithalat bedellerinin dövize endeksli olması ve bu şirketlerin alış ve satışlarını dövize endeksli olarak yapmaları fonksiyonel para biriminin yerel para biriminden farklı olarak yabancı para olmasına neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda dünya ticaretinde yoğun olarak kullanılan para birimleri olan Avro ve Amerikan doları karşısında gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesi, fonksiyonel para birimi finansal kârlılığı ile yerel para birimi finansal kârlılığı arasında ciddi farklar oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmamızda, gelişmekte olan piyasalar içerisinde yer alan Türkiye’de faaliyet gösteren ve fonksiyonel para birimi dolar olan bir üretim işletmesinin finansal tabloları fonksiyonel para biriminden raporlanarak, fonksiyonel para birimi finansal sonuçları ile, yerel para birim finansal sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kapsam dahilinde yer alan firmanın fonksiyonel para biriminden raporlanan finansal tablolarının, yerel para biriminden raporlanan finansal tablolardan daha kötü olduğu ve firmanın yerel para biriminde raporlanan finansal tablolarında kâr elde ederken fonksiyonel para biriminden raporlanan finansal tablolarında dönem zararı ile karşılaştığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple özellikle gelişmekte olan ekonomilerde fonksiyonel para birimi tercihinin işletmelerin mali performansları üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna ulaşmaktayız. Bu nedenle, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren işletmelerin doğru mali sonuçlara ulaşabilmeleri için fonksiyonel para birimleri üzerinden finansal performanslarını ölçmeleri, küresel rekabetçi ortamda daha doğru karar almalarına yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.abstractAlthough the currency in which companies carry out commercial transactions is generally the national currency of the country in which the company is located, the fact that the export and import prices in developing economies are foreign currency indexed and these companies' purchases and sales are indexed to foreign currency causes the functional currency to be foreign currency different from the local currency. Especially in recent years, the excessive depreciation of the currencies of developing countries against the Euro and the US dollar, which are the currencies used extensively in world trade, has paved the way for serious differences between the financial profitability of the functional currency and the financial profitability of the local currency. In this study, the financial statements of a production company operating in Turkey, which is among the emerging markets and whose functional currency is dollar, are reported in functional currency, and the financial results in the functional currency and local currency financial results are compared. According to the results of the analysis, it has been concluded that the financial statements of the company within the scope reported in the functional currency are worse than the financial statements reported in the local currency, and the company has a profit in the financial statements reported in the local currency, while it has a loss for the period in the financial statements reported in the functional currency. For this reason, we come to the conclusion that the preference and applications of functional currency have significant effects on the financial performances of enterprises, especially in fragile economies. For this reason, it will help businesses operating in such fragile economies to measure their financial performance in functional currencies to reach accurate financial results, and to make more accurate decisions in a global competitive environment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIbanessen_US
dc.relation.ispartofXVI. International balkan and near eastern congress series on economics, business and managementen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFonksiyonel Para Birimien_US
dc.subjectGelişmekte olan Piyasaen_US
dc.subjectUMS 21en_US
dc.subjectKur Etkisien_US
dc.subjectFunctional Currencyen_US
dc.subjectEmerging Marketen_US
dc.subjectIAS 21en_US
dc.subjectForeign Currency Effecten_US
dc.titleFonksiyonel para biriminin (IAS 21) gelişmekte olan piyasalarda yer alan firmaların finansal tabloları üzerindeki potansiyel etkisinin analizi: Türkiye’de faaliyet gösteren örnek bir firma uygulamasıen_US
dc.title.alternativeAn analysis for potential impact of functional currency (IAS 21) on the firms’s financial statements that operates in emerging market: A case study from Turkeyen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.authorid0000-0003-2995-5188en_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKüçükgergerli, Nabi
dc.identifier.startpage368en_US
dc.identifier.endpage376en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record