Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Yavuz
dc.date.accessioned2022-03-15T10:20:50Z
dc.date.available2022-03-15T10:20:50Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, Y. (2021). Fuzzy multi-objective evaluation of tourism investments in Turkey. Journal of Applied Tourism Research, 2(2), pp. 125-144.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13055/202
dc.description.abstractSon yıllarda turizm, ülkeler için önemli iş alanlarından biri olmuştur. Özellikle 1980'lerden sonra turizmin bireysel kazançtan aldığı pay gün geçtikçe artmıştır. Bu nedenle bu sektöre yapılacak yatırımların yapılabilir ve mantıklı olması gerekmektedir. Ancak literatürde, hangi turizm türleri veya hangi yatırım sorularının sayısal olarak tartışılması ve hesaplanması gerektiği ile ilgili neredeyse hiç mühendislik çalışması yoktur. Bu çalışmada sayısal örnek için, ilk olarak mühendislik açısından bulanık ANP ile Türkiye'de yatırım yapmayı planladığımız turizm türüne karar verdik. Daha sonra bu turizm türü için Türkiye'den üç gerçek yatırım projesi bulunmuş ve bulanık ANP kullanılarak önceliklendirilmiştir. Bu projelere ait bu ağırlıkları ve finansal verileri kullanarak, bu üç yatırım arasında en uygun yatırımı görmek için bulanık çok amaçlı karar verme uygulanmıştır. Bu uygulama sadece Türkiye’ye değil, aynı karar verme teknikleri kullanılarak farklı ülkelere de uygulanabilmektedir. Bu makale, turizm literatürüne mühendislik bakış açısı getirmekte ve yatırımcılara yapılabilir yatırımlar konusunda yardımcı olmaktadır. Yazarların bilgisine göre bu çalışma, turizm yatırımlarını mühendislik bakış açısı ile sayısal olarak ele alan ilk çalışma olacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofJournal of Applied Tourism Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.subjectDecision Makingen_US
dc.subjectFuzzy Analytic Network Processen_US
dc.subjectFuzzy Multi-Objective Linear Programmingen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectYatırımen_US
dc.subjectKarar Vermeen_US
dc.subjectFuzzy ANPen_US
dc.subjectÇok Amaçlı Lineer Programlamaen_US
dc.titleFuzzy multi-objective evaluation of tourism investments in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye turizm yatırımlarının bulanık çok amaçlı değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6821-9867en_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Yavuz
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record