Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Muhammed Tayyip
dc.contributor.authorBayraklılar, Mehmed Said
dc.contributor.authorÜlkir, Osman
dc.date.accessioned2024-03-11T06:44:32Z
dc.date.available2024-03-11T06:44:32Z
dc.date.issued2024en_US
dc.identifier.citationKoçak, M. T., Bayraklılar, M. S., & Ülkir, O. (2024). Eklemeli imalat yöntemiyle üretilen ABS cıvata numunesinin mekanik özelliklerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 27(1), pp. 269-277.en_US
dc.identifier.issn1309-1751
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13055/666
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17780/ksujes.1378628
dc.description.abstractBu çalışmada, eklemeli imalat (Eİ) yöntemiyle üretilen cıvata numunesinin boyutsal doğruluğu ve elastisite modülü hesaplanmıştır. Basılı cıvata örneğinin boyutu, etkin elastisite modülü ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) modeliyle karşılaştırılarak tespit edildi. Bu model, katı modelleme yazılımı olan SolidWorks kullanılarak tasarlandı. Numunelerin üretiminde Eİ yöntemlerinden olan eriyik yığma modellemesi (EYM) kullanılmıştır. Bu yöntemde birçok termoplastik malzeme kullanılmakla birlikte, mevcut çalışmada cıvataların üretiminde akrilonitril bütadien stiren (ABS) tipi malzeme tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ile cıvata numunelerin tek eksenli çekme mukavemeti gözlemlenmiş ve gerilme-gerinim eğrileri kullanılarak esneklikleri tespit edilmiştir. Etkin elastisite modülü, ANSYS yazılımı kullanılarak bilgisayar simülasyonu ile sonlu elemanlar analizi yapılarak oluşturuldu. Gerçek zamanlı uygulanan çekme testi sonucunda en yüksek mukavemet değeri 35.258 MPa olarak ölçülmüştür. Deneysel çalışmalar neticesinde ölçülen çekme mukavemeti değerleri ile simülasyon sonuçlarının uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, gerçek dünya uygulamalarında kullanılmak üzere 3 boyutlu baskılı ABS cıvatalarının oluşturulması, test edilmesi ve optimize edilmesinin birçok yönünün anlaşılmasına yardımcı olacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the dimensional accuracy and elasticity modulus of the bolt sample produced by the additive manufacturing (AM) were calculated. The size of the printed bolt sample was determined by comparing it with the effective modulus of elasticity and the computer-aided design (CAD). This model was designed using SolidWorks, a solid modeling. Fused deposition modeling (FDM), one of the AM methods, was used in the fabrication of the samples. Although many thermoplastic materials are used in this method, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) type material was preferred in the of bolts in the current study. The uniaxial tensile strength of the bolt samples was observed and their flexibility was determined using stress-strain. The effective elasticity module was created by performing finite element analysis with computer simulation using ANSYS. As a result of the real-time tensile test, the highest strength value was measured as 35.258 MPa. As a result of experimental studies, it was determined that the measured tensile strength values and simulation results were compatible. This work will help understand many aspects of creating, testing, and optimizing 3D printed ABS bolts for use in real-world applications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEklemeli İmalaten_US
dc.subjectEYMen_US
dc.subjectSonlu Elemanlar Analizien_US
dc.subjectABSen_US
dc.subjectAdditive Manufacturingen_US
dc.subjectFDMen_US
dc.subjectFinite Element Analysisen_US
dc.titleEklemeli imalat yöntemiyle üretilen ABS cıvata numunesinin mekanik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeABS bolt sample fabricated by additive manufacturing method investigation of mechanical propertiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-2276-2658en_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKoçak, Muhammed Tayyip
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage269en_US
dc.identifier.endpage277en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record