Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Genetik Temel İlkeler ve Kavramlar 

      Temizkan, Güler (Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021)
      20. Yüzyılın başında bir bilim dalı olarak ortaya çıkan Genetik özellikle yüzyılın ortalarından itibaren son derece yoğun bir gelişme göstermiştir. Günümüzde Biyolojinin en önemli dallarından birini oluşturduğu gibi tıp, ...