Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Architectural interior lighting 

   Özenen, Gürkan (Springer, 2023)
   Architectural Interior Lighting is an essential guide to creating well-lit, visually appealing interior spaces. The book begins with an overview of light and color theory, lighting fundamentals, and design principles. It ...
  • Genetik Temel İlkeler ve Kavramlar 

   Temizkan, Güler (Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021)
   20. Yüzyılın başında bir bilim dalı olarak ortaya çıkan Genetik özellikle yüzyılın ortalarından itibaren son derece yoğun bir gelişme göstermiştir. Günümüzde Biyolojinin en önemli dallarından birini oluşturduğu gibi tıp, ...
  • Kara mürver: meyve mi ilaç mı? 

   Mutlu, Hayrettin; Günalan, Elif; Mutlu, Hayrettin; Günalan, Elif (Nobel Bilimsel Eserler, 2022)
   Önsöz: Kara mürver (Sambucus nigra L.), dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilen ve halk tıbbında yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Meyvesi karbonhidrat, protein, yağ asitleri, vitaminler, mineraller, ...
  • Novel targeted therapeutic approaches to cancers 

   Gök Yurttaş, Asiye; Gök Yurttaş, Asiye (Özgür Yayınları, 2023)
   Kanser, modern toplumun en yaygın ve korkulan hastalıklarından biridir. Son yıllarda insidansı giderek artmaktadır. Kanserin moleküler özelliklerinin anlaşılmaya başlamasıyla birlikte çalışmalar hedefe yönelik tedaviler ...
  • Psikoterapi ve psikolojik danışmada manevi yönelimli 101 teknik: vaka örnekleriyle 

   Manevi yönelimli psikoterapi/psikolojik danışma, danışanların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi boyutlarını anlamaya, açıklayabilmeye ve bu boyutlar arasında bağlantılar kurarak müdahale etmeye yönelik bütüncül bir ...
  • Sistem hastalıkları 

   Şenol, Metin; Adıgüzel, Vesile; Şenol, Metin; Adıgüzel, Vesile (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023)
   Bu kitap, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından Sağlık Bilimleri Fakültelerinde okutulan Sistem Hastalıkları dersinin eğitiminde, hem öğrencilere hem de ders verecek öğretim üyelerine yardımcı olmak amacıyla ders ...
  • Umut ve kaygı arasında genetik müdahale biyoetik bir çözümleme 

   Barış, Maide (Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, 2022)
   CRISPR/Cas-9 tekniğinin geliştirilmesi ve bu tekniğin hedefe yönelik programlanabilir olmasını takiben genetik müdahale, moleküler biyoloji ve genetik uzmanlarınca yürütülen araştırmaların yoğunlaştığı başlıca konu haline ...